Fysio-LJ

Fysioterapi i din hemmiljö

Information om företaget

Vad erbjuder Fysio-LJ?

Fysio-LJ är specialiserad på fysioterapi som upprätthåller och förbättrar seniorers kondition. Vi tar hand om din funktionsförmåga och ger dig träningstips. Med vår hjälp rör du dig säkrare i vardagen. Målet med vår verksamhet är att möjliggöra en god livskvalitet och en smidig vardag i din hemmiljö.

Med vår fysioterapeut kan du träna hemma, i gymmet, i vårdhem, i servicehus, ensam eller i grupp - vilken träningsform som bäst passar dina behov. Vi bedömer också behovet av hjälpmedel och ger råd om hur de används och anpassas.

Våra tjänster:

 • hemrehabilitering
 • gymgrupper i servicehem
 • handledning och utarbetande av ett gymprogram
 • veteranrehabilitering

Fysioterapi för seniorer

Fysioterapi är specialiserad rehabilitering, som främjar hälsa och upprätthåller funktionsförmågan.  Åldrandet orsakar förändringar i kroppen som kan påverka den självständiga vardagen och humöret. Fysioterapi stöder äldres allmänna välbefinnande för att främja vardagen.

Fysioterapins roll i seniorers vardag

Bättre muskelstyrka i benen uppmuntrar till mera rörelse och stöder vardagligt deltagande. För äldre är upprätthållande av kondition ett bra resultat. Motion ökar möjligheterna till sociala kontakter och håller sinnet friskt. 

  Fördel med fysioterapi

 • ökning av muskelstyrka
 • förbättrad balans
 • bättre rörelseförmåga
 • mindre smärta
 • upprätthålla konditionen
 • välmående för leder och ben
 • en positivare vardag

.

Kontaktuppgifter

Fysio-LJ

Bykyrkovägen 6-10, 00370 Helsinki

040 623 4242

fysiolindmanjens@gmail.com


Prislista:

Individuell fysioterapi
45 € / 30 min
55 € / 45 min
65 € / 60 min

Handledning och utarbetande av ett gymprogram
65 € / 60 min

Fysioterapi hemma hos kunden
75 € / 60 min

FPA betalar sjukvårdsersättning för fysioterapi som en läkare har ordinerat.

Ta kontakt